Header image

5th final international partner meeting in Szeged, Hungary

Datum: ap 2022

Het SUPREM-project (Successful Preparation Model for Schools) was oorspronkelijk gepland voor 26 maanden, van 1 november 2019 tot 31 december 2021. Later, vanwege de obstakels veroorzaakt door de COVID-19-epidemie, hebben we het project met nog eens 6 maanden verlengd. Uiteindelijk hebben we de projectduur met nog eens 2 maanden verlengd om alle professionele materialen van het project op het hoogst mogelijke professionele niveau te kunnen publiceren. Zo werd de duur van het SUPREM-project uiteindelijk 34 maanden en eindigt het op 31 augustus 2022.

In de laatste fase van het project organiseerde Qualitas T&G Kft. het projectmanagementteam in Szeged (Hongarije) op 26-27 mei 2022, wat niet alleen de laatste internationale partnerbijeenkomst was, maar ook het internationale multiplier-evenement.

Op 26 mei 2022 hielden we ons internationale multiplier event in Szeged, op de Szent-Györgyi Albert Agóra. Al onze partners namen actief deel aan het evenement en droegen bij aan de hoge professionele standaard van het evenement met hun introducties en ervaringen.

Meer dan 50 mensen woonden het evenement bij, waaronder Hongaarse en buitenlandse deelnemers.

Het Hongaarse multiplier-evenement vond plaats op 26 mei 2022 in de Szent-Györgyi Albert Agóra in Szeged met meer dan 50 deelnemers (zowel Hongaarse als buitenlandse gasten), voornamelijk leraren en ondersteunende professionals, maar ouders waren ook geïnteresseerd in het evenement. Al onze projectpartners namen actief deel aan het evenement (Cooperativa Sociale Borgorete; Istituto Comprensivo Perugia 2; Școala Gimnazială "József Attila" Miercurea Ciuc; M-Rond; Maroslelei Általános Iskola), dus het evenement was tweetalig. Het programma werd ruim van tevoren gepubliceerd op sociale media en per e-mail verzonden naar geïdentificeerde personen en instellingen (ook tweetalig).

Het evenement begon om 9.30 uur met de organisatoren die de deelnemers verwelkomden en kort de structuur van het programma voor de dag presenteerden. Het ochtendprogramma begon met een plenaire presentatie over levenscompetenties door Dr. Szilvia Jámbori, universitair docent aan de Universiteit van Szeged. In de ochtend was er ook een interactieve openingssessie en het creëren van een woordwolk over levensvaardigheden door menti.com.

Na een korte koffiepauze introduceerden Erika Krammer en Eva Rózsahegyi (namens de Qualitas T&G Kft.) kort het project, het doel van het project en de projectresultaten. Vervolgens stelden de projectpartners zichzelf en hun rol in het Suprem-project voor.

Na de lunchpauze, tijdens de middagsessie (in 3 parallelle workshops), probeerden de deelnemers delen van de verschillende intellectuele outputs uit vanuit een praktisch perspectief en keken ze in detail naar de gedrukte versies van de IO's. Deelnemers toonden hun tevredenheid over het evenement door middel van vragenlijsten en discussies aan het einde van het evenement.

Tegelijk met het internationale multiplier event hielden we ook de laatste internationale partnermeeting van het project, op 26-27 mei 2022. Vrijdag bespraken we de taken van het eindprojectrapport met de projectpartners.

Wat al volledig was voltooid: 3 intellectuele producten (IO1, IO2, IO3 gepubliceerd in alle talen); tijdens de Nederlandse studentenmobiliteit namen 6 leerlingen van 3 scholen en hun begeleidende docenten deel aan vele spannende programma's, en de partners rapporteerden erover en deelden hun ervaringen, en tot slot: 3 multiplicatorevenementen van deze omvang werden ook gerealiseerd (de ervaringen hiervan werden ook gedeeld). We waren het eens over de taken met betrekking tot het laatste intellectuele product (IO4), we hebben het Italiaanse mobiliteitsprogramma voor studenten afgerond en we hebben geleerd over de plannen voor twee multiplicatorevenementen. Hiermee was aan al onze verplichtingen tijdens de planning van het project voldaan. We sloten een echt succesvol project af dat rijk is aan resultaten.

Alle partners verklaarden unaniem dat het project de moeite waard is om verder te worden gebruikt, we zijn op zoek naar mogelijkheden voor verder gezamenlijk werk en we zijn oprecht blij dat we hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de levensvaardigheden van 12-14-jarigen.

4th Transnational Partner Meeting in Csikszereda, Romania

Datum: april 2022

Het SUPREM (Succesful Preparation Model for Schools) Strategische Partnerschappen voor schoolonderwijs project wordt gerealiseerd met de steun van het Erasmus+ programma bij de uitvoering van zeven Europese partnerorganisaties, gecoördineerd door Qualitas T&G Kft. Het project loopt tot juni 2022. Dit voorjaar hebben we de 4e internationale projectbijeenkomst gehouden.

April 6-7, 2022 Romania, Miercurea Ciuc - 4th International Project Meeting De projectbijeenkomst vond plaats op mooie lentedagen, met ongewoon aangename 20 ° C zonneschijn van het klimaat van Transsylvanië.

Intensieve professionele discussies waren gericht op de intellectuele producten die nodig zijn voor de succesvolle afronding van het project en studentenmobiliteit.

Op de eerste dag werden de deadlines voor de nationale versies van het leraren- en studentenhandboek (IO1) van de 10 modules van het studentenprojectportfolio en de 4 modules van de lerarenopleiding (IO3) vastgesteld. Zo zullen de Engelse, Hongaarse, Roemeense, Italiaanse en Nederlandse versies binnenkort beschikbaar zijn, die gratis kunnen worden gedownload van onze website. Ook de IO3, het ouderhandboek, is afgerond.

Woensdagmiddag was er een diepgaande discussie over de programmaplannen voor studentenmobiliteit. De selectie van studenten zal worden gecoördineerd door onze schoolpartners in Italië, Transsylvanië en Hongarije, en de mobiliteitselementen van het project zullen worden geïmplementeerd met de deelname van 3x6 studenten. De tijd van de twee reizen is 2-6 mei 2022. Garderen, Nederland en 6-10 juni 2022. Perugia, Italië. (Op het moment van schrijven zijn er momenteel leerlingen van 3 scholen in Nederland om ervaringen op te doen die hen hun hele leven zullen bijblijven en, last but not least, zullen ze onze projectproducten uit te proberen. De tweede dag begon met een bespreking van specifieke plannen voor de multiplier-evenementen. We sloten het tweedaagse werk af met het bespreken van de taken van administratie en kwaliteitsmanagement.

De laatste, extreem dichte 3 maanden van het project komen eraan, we hebben nog veel werk te doen. De volgende keer komt het projectmanagementteam bijeen in Szeged (Hongarije) op 26-27 mei 2022, wat niet alleen een internationale projectbijeenkomst zal zijn, maar ook een internationaal multiplier-evenement. Wij danken de projectpartners voor hun actieve deelname aan de projectbijeenkomst. Wederom liggen er twee zeer nuttige dagen achter ons.

3rd Transnational Partner Meeting in Perugia, Italy

Datum: februari 2022

3e transnationale partnerbijeenkomst in Perugia, Italië Het SUPREM (Successfulful Preparation Model for Schools) Strategic Partnerships for school education project wordt gerealiseerd met de steun van het Erasmus+ programma bij de implementatie van zeven Europese partnerorganisaties, gecoördineerd door Qualitas T&G Kft. Het project eindigt in juni 2022.

Projecttaken moeten binnenkort worden afgesloten. We hebben veel gewerkt sinds onze laatste bijeenkomst in Holland en we hebben de taken die voor ons liggen verder verduidelijkt tijdens onze huidige partnerbijeenkomst in Italië. 13-14 december 2021. Italië, Perugia - 3e transnationale partnerbijeenkomst.


Zoals in alle partnerbijeenkomsten hadden we een 2-daags programma voor de boeg. We hebben op beide dagen intensieve professionele gesprekken gevoerd. Op de eerste dag presenteerden en ontvingen we de docentenhandleidingen 'en studenten' van alle 10 modules van het voltooide studentenprojectportfolio (20 blauwe studieboeken) en het handboek voor leraren Engels van de 4 modules van de lerarenopleiding in het groen. Op maandagmiddag bepaalden we de lopende productontwikkeling, de resterende taken in het opvoedhandboek en de deadlines. Aan het einde van de dag werd ook een bètaversie van ons vierde product, de online assessment tool, gepresenteerd, waarbij ook de resterende taak en deadlines werden gedefinieerd.

De tweede dag begon met een bespreking van de plannen voor de multiplicatorevenementen. Na een korte workshop vertelde elke organisatie ons wat ze van plan waren voor hun nationale verspreidingsevenement. We hielpen elkaar met ideeën. We vervolgden ons werk door de taken van administratie en kwaliteitsmanagement te bespreken en sloten vervolgens onze tweedaagse vergadering af door onze laatste zeer belangrijke activiteit te coördineren: de studentenmobiliteitsprogramma's. Studentenmobiliteit zal worden geïmplementeerd met de deelname van 3x6 studenten. De selectie van studenten wordt gecoördineerd door onze schoolpartners in Italië, Transsylvanië en Hongarije. Realisatie van twee reizen: 2-6 mei 2022. Garderen, Nederland en 6-10 juni 2022.

Perugia, Italië. We hopen dat de pandemie en reisbeperkingen studenten in staat zullen stellen om te reizen, te ervaren en, last but not least, onze projectproducten met hen uit te proberen. In de laatste 6 maanden van het project zullen we nog intensief werk nodig hebben om alle projectelementen te implementeren.

De laatste hand wordt gelegd aan de 4e Transnational Partner Meeting, 6-7 april 2022, in Miercurea Ciuc, Roemenië. Vervolgens zullen we als afsluiting de behaalde resultaten presenteren op de 5e laatste internationale partnerbijeenkomst op 26-27 mei 2022 in Szeged, Hongarije, omdat we ook het internationale vermenigvuldigingsevenement zullen organiseren.

Wij danken de projectpartners voor hun actieve deelname aan de projectvergadering. Het is een zeer nuttige twee dagen achter ons.

Nederland, Garderen - 2e Transnationaal Project Meeting

Datum: oktober 2021

Bij de uitvoering van zeven Europese partnerorganisaties, onder coördinatie van Qualitas T&G Kft., wordt het strategisch partnerschapsproject voor openbaar onderwijs SUPREM (Succesvol voorbereidingsmodel voor scholen) uitgevoerd met de steun van het Erasmus + programma.

Het project is gestart in november 2019. In december van dat jaar vond de eerste persoonlijke bijeenkomst van de partners plaats in Szeged, de project kick-off meeting. In 2020 trof de epidemie al het werk, inclusief dit project. De volgende partnerbijeenkomst die gepland staat voor het voorjaar van 2020 is komen te vervallen. Vervolgens zochten we van tijd tot tijd naar nieuwe data, maar door de gevolgen van Covid-19 kon er geen persoonlijke ontmoeting plaatvinden. Inmiddels hebben we verschillende online discussies gehad. Iedereen deed het werk ijverig, de ontwikkeling van intellectuele outputs was continu. De officiele fysieke vergadering moest wachten tot nu, september 2021.

20-21 september 2021 Nederland, Garderen - 2e Transnationaal Project Meeting

De bijeenkomst duurde twee dagen, met intensieve professionele discussies op beide dagen. Op de eerste dag bekeken we de testresultaten van de projectproducten, het studentenprojectportfolio en de lerarenopleiding, die al waren voltooid en getest met externe actoren. We presenteerden een bewerkte versie van dezelfde intellectuele outputs, aangevuld met visuele elementen en ter voorbereiding op de definitieve publicatie. Op maandagmiddag hebben we de deadlines voor de voortdurende IO-ontwikkeling, het ouderlijk handboek, verduidelijkt en vastgesteld. Een bètaversie van onze vierde IO, de online beoordelingstool, werd onthuld om de dag af te sluiten.
De tweede dag begon met een bespreking van de resultaten en lessen uit kwaliteitsmanagement. We zijn alle van mening dat het project in principe op weg is naar een uitstekend resultaat. Natuurlijk zijn er problemen die we willen overwinnen, maar er zijn uitdagingen die de epidemie heeft veroorzaakt en die voor iedereen moeilijk te overwinnen zijn. Dinsdag was ons volgende item over het onder de aandacht brengen van dit project. Eerst werden de lopende activiteiten die het project inhouden besproken, met de nadruk op erasmusdagen en de website- en Facebookpagina-activiteit van het project.
Aan de andere kant hebben we de planning van Multiplier-evenementen in de fase van de projectsluiting behandeld, omdat deze verspreidingsactiviteiten zullen laten zien hoe goed het project ook na de officiële projectsluiting in leven zal worden gehouden. Tot slot hebben we de administratieve taken die voor ons liggenvastgelegd, de data vastgesteld voor de activiteiten van het project, die nog niet zijn voltooid en die ook van invloed zijn op studenten. We hebben een intensieve negen maanden voor de boeg in het project, waarvan de belangrijkste geplande evenementen de volgende zullen zijn.

Transnationaal Project Meeting
3e TBM: 13-14 december 2021, Perugia, Italië;
4e TBM: 6-7 april 2022, Miercurea Ciuc, Roemenië;
5e finale TBM: 26-27 mei 2022, Szeged, Hongarije.

Studenten activeiten week, met deelname van 3x6 studenten van onze schoolpartners in Italië, Roemenië en Hongarije:
2-6 mei 2022 Garderen, Nederland;
6-10 juni 2022 Perugia, Italië.

Over het geheel genomen moeten we zeggen dat er behoefte was aan een persoonlijke ontmoeting in het project, zowel professioneel als persoonlijk. De effectiviteit van de fysieke aanwezigheid is niet vergelijkbaar met online discussies.
Het project zou aanvankelijk 26 maanden lang zijn geweest. Vanwege de epidemische situatie hebben we de looptijd van het project met zes maanden verlengd, wat 32 maanden werd. We ontmoette elkaar in de 23e maand van het project, na een laatste vergadering in de 2e maand. Met nog negen maanden voor ons, met nog genoeg taken.
Wij danken de projectpartners voor hun actieve deelname aan de projectbijeenkomst. Er ligt een beneficial twee dagen achter ons.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Erasmus + programma ondersteund door de Europese Commissie, met een subsidie van € 224.882.
Project-ID: 2019-1-HU01-KA201-061091
De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie impliceert geen goedkeuring van de inhoud, die alleen de standpunten van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Qualitas T&G Kft. implementeert het SUPREM-project (Succesful Preparation Model for Schools) in samenwerking met 6 partners.

Datum: maart 2021

Dit verslag betreft de eerste gezamenlijke training voor lerearen. GEZAMENLIJKE PERSONEEL TRANING De uitvoering van het project wordt sterk belemmerd door COVID-19, wat vooral onze reisactiviteiten hindert. Volgens ons oorspronkelijke plan zouden we in mei 2020 de zogenaamde joint-staff training (lerarenopleiding) hebben gehouden in de vorm van een persoonlijke aanwezigheid in Szeged. Tijdens de herplanning kwamen we tot de conclusie dat de training ook online gegeven kan worden voor docentencollega's, dus hebben we het programma op februari 2021 gezet. De trainers waren experts van Qualitas, M-Around en Menat. De totale duur van de training was 3 dagen, 3-4-5 februari 2021.

De schoolpartners van het consortium (Istitutio Comprensivo Perugia 2, Maroslele Primary School, Școala Gimnazială “József Attila” din Miercurea Ciuc) delegeerden 4-4 leerkrachten naar de training.

Het belangrijkste doel van de training was om het trainingsprogramma te presenteren dat door Qualitas in het project wordt gecoördineerd en beheerd en om informatie van de deelnemers te verkrijgen over hun bestaande kennis en ervaring om de lerarenopleiding (IO2) te voltooien.

Tijdens de online training hebben we ons gefocust op de implementatie van het tweede intellectuele product, inclusief het gebied “LIFE MANAGEMENT SKILLS EN HUN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN IN HET ONDERWIJS”.

Gezien de voor- en nadelen van een online platform, probeerden we onze dagelijkse taken te diversifiëren. We begonnen met afstemmen, herinnerend aan de mijlpalen van ons leven die we hadden genomen, en een associatiespel, en daarna gingen we over op de taak van het toekomstige werkboek. Enkele keren per dag vormden we kleine internationale groepen van drie personen, die virtueel gescheiden kamers binnengingen en werkten aan de taken die hun waren opgedragen, zoals:

 • het creëren van een “koortscurve” van hun eigen levenspad;
 • het groeperen van extern-interne,
 • ondersteunende factoren in het licht van belangrijke levensgebeurtenissen;
 • nadenken of we zijn waar we willen zijn in onze huidige levenssituatie.
Toen we ons weer terugtrokken in onze pedagogische en klassikale lerarenrollen, dachten we na over de levens en problemen van onze studenten, of ze allemaal daar waren waar ze konden en wilden zijn. We gebruikten verschillende interfaces om de taken uit te voeren:

 • vragenlijsten,
 • grafieken,
 • tabellen,
 • word cloud,
 • clusterdiagram,
 • jamboard.
 • verhaalanalyses
De resultaten werden altijd centraal besproken en geëvalueerd.
Tijdens de ochtend van de tweede dag hebben we theoretisch materiaal bestudeerd, dat vertrekt vanuit de WHO-definitie, en vervolgens, door middel van het werk van psycholoog István Kiss en Vilmos Szilágyi, zoekt hij naar het antwoord op wat het centrale element is van competenties voor Life Skills Management . Op de slotdag van de training voerden de presentaties de boventoon. In de ochtend lieten de nationale teams hun vooraf voorbereide presentatie zien over "competenties voor Life Skuills Management in het curriculum" en "goede praktijken". In het middaggedeelte werd het werk gepresenteerd tijdens de training in de internationale groepen.

Als laatste taak hebben we woordwolken gemaakt met behulp van de mentimeter, die de woorden en uitdrukkingen bevatte die kwamen als antwoord op de volgende vragen: wat was het nuttigste, het meest verrassende, het belangrijkste, het meest interessante, de meest gedenkwaardig.

De 3-daagse training verliep erg goed, de deelnemende docenten hadden het naar hun zin, ze deden veel ervaring op en we namen vrijdagmiddag met tranen van vreugde afscheid van elkaar. We hopen dat wat we in de training hebben geleerd, zal worden gebruikt door collega's op hun school en in staat zullen zijn om de ontwikkeling van levensvaardigheden effectief in hun curriculum op te nemen, verschillende lesmethoden te introduceren en ouders actief bij het onderwijs te betrekken om het leven van studenten te ontwikkelen. vaardigheden.

Onze resultaten tot nu toe:
Momenteel heeft het project de ontwikkeling afgerond van het EDUCATIONAL PORTFOLIO intellectuele product over de ontwikkeling van BASIC LIFE-MANAGEMENT SKILLS (IO1). Taalvertalingen en lay-outontwerp zijn aan de gang. De virtuele training voor gezamenlijk personeel die hierboven werd gepresenteerd, werd gehouden en de ervaring wordt overgedragen. Er wordt gewerkt aan een online trainingsprogramma en handleiding, met een readiness van 80%. Al in de middagfase van de joint.staff training werd de EVALUATION TOOL gepresenteerd, die onder leiding van Menat wordt voorbereid om de BEHOEFTEN VAN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING TE BEOORDELEN. Met dit element van het project lopen we ook iets voor op schema.

The process of developing the PARENTAL GUIDE (IO3) will start soon, and of course we will report on its development.

SUPREM Succesvol voorbereidingsmodel voor scholen

Datum: juni 2020

Eind vorig jaar is Qualitas gestart met de implementatie van een 26 maanden durend project in samenwerking met 6 partners. We hebben al verslag gedaan van onze kick-off meeting in Szeged in december 2019. Bij die gelegenheid bespraken we in mei opnieuw de bijeenkomst in Perugia, voor onze tweede projectmanagementvergadering.

Tijdens deze gelegenheid zou het lentekamp zijn gehouden. Dit is een studenten bijeenkomst waarbij studenten van de Maroslele Primary School, de Școala Gimnazială "József Attila" Miercurea Ciuc en de "ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2" zijn betrokken. Alle drie de scholen hebben al studenten geselecteerd die aan het programma kunnen deelnemen. We zijn begonnen met het organiseren van de reis en vonden voor iedereen een geschikte accommodatie. Iedereen was enthousiast en voorbereid op de volgende fase van het project.

De gezamenlijke staftraining was gepland voor eind mei in de stad Szeged, waar we trainingen zouden hebben gegeven en de basis zouden hebben gelegd voor verdere ontwikkelingen voor de leraren van de school. Het doel was om aan het einde van het project een gids te maken die kan worden gebruikt om de levensmanagementvaardigheden van de studenten te verbeteren.

Het coronavirus heeft onze plannen overschaduwd. We hadden lang gehoopt dat de omstandigheden mogelijk tegen mei weer normaal zouden zijn, hoewel we begin april toch de beslissing moesten nemen en als gevolg daarvan onze reizen werden geannuleerd.

Hoewel reizen niet was toegestaan, hielden we online contact en hielden we elke maand skype-vergaderingen. Het werk kon niet stoppen, daarom bleven we intellectuele producten ontwikkelen. De consulten vonden online plaats in kleine of grote groepen. Het was sowieso spannend en interessant, ondanks het feit dat live werken efficiënter had gekund. We zijn blij dat de beperkingen langzaam ophouden te komen en dat ons project opnieuw gelanceerd kan worden.

Hoewel reizen niet was toegestaan, hielden we online contact en hielden we elke maand skype-vergaderingen. Het werk kon niet stoppen, daarom bleven we intellectuele producten ontwikkelen. De consulten vonden online plaats in kleine of grote groepen. Het was sowieso spannend en interessant, ondanks het feit dat live werken efficiënter had gekund. We zijn blij dat de beperkingen langzaam ophouden te komen en dat ons project opnieuw gelanceerd kan worden.

Ondertussen blijven we onze intellectuele producten in de zomer verder ontwikkelen. Omdat SUPREM een project is dat studenten achtergrondinformatie wil geven, hulpmiddelen aan hun leraren en ouders wil geven die hen zullen helpen samenwerken, communiceren om een ondersteunende omgeving te bereiken. Levensmanagementvaardigheden verbeteren met onze persoonlijkheid, en familie en scholen moeten samenwerken in het juiste ontwikkelingsproces. Levensmanagementvaardigheden worden beschreven als vaardigheden die essentieel zijn om het meeste uit het leven te halen. Levensvaardigheden worden meestal geassocieerd met het beheren en leven van een betere levenskwaliteit. Ze helpen ons om onze ambities te verwezenlijken en ons volle potentieel te benutten. Elke vaardigheid die nuttig is in ons leven kan worden beschouwd als een levensvaardigheid. Dit is het doel van SUPREM.