Header image

Uitgangspositie

Europese scholen worstelen met de snel veranderende socio-economische omgeving en de uitdagingen van de exponentiële verbetering van de digitalisering en de impact daarvan op het leven van de leerlingen. Onder deze omstandigheden worden die vaardigheden en competenties van belang die studenten in staat stellen zich aan te passen aan de behoeften van de samenleving en de arbeidsmarkt. De huidige generatie ziet zich geconfronteerd met snel veranderende omgeving en onvoorspelbare uitdagingen. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met de bekende life crisis situaties van de tienerjaren. Geconfronteerd met deze paradoxen moeten ze elke dag keuzes en beslissingen nemen die soms een grote invloed op hun leven hebben. Of het nu de keuze van je studie, je loopbaan, je toekomstig beroep, of slechts een sport- of vrije tijd activiteit is, de noodzakelijke kennis van zaken en een soort van gestructureerde denken en de daarbij behorende vaardigheden is wat wij verstaan onder life-management competenties.

Doelstelling

Onze initiatief heeft tot doel de leerlingen bij deze paradoxen te helpen door hen en hun omgeving; scholen, leraren en ook de ouders te ondersteunen bij het beter kunnen omgaan met deze situaties en de life-skills van studenten te verbeteren zodat ze eeen optimaal resultaat in hun leven bereiken. We vinden het van essentieel belang ons te focussen op de loopbaankeuze als een kritische factor voor succes in de moeilijke fase van hun leven.

Aanvullende doelen gerelateerd aan de geactualiseerde initiatieven van ET 2020:

Project samenvatting

Het SUPREM-project (Successful Preparation Model for Schools) was oorspronkelijk gepland voor 26 maanden, van 1 november 2019 tot 31 december 2021. Later, vanwege de obstakels veroorzaakt door de COVID-19-epidemie, hebben we het project met nog eens 6 maanden verlengd. Uiteindelijk hebben we de projectduur met nog eens 2 maanden verlengd om alle professionele materialen van het project op het hoogst mogelijke professionele niveau te kunnen publiceren. Zo werd de duur van het SUPREM-project uiteindelijk 34 maanden en eindigt het op 31 augustus 2022.

Het doel van ons project is om studenten te helpen met de ondersteuning van scholen, leraren en ouders om hun levensvaardigheden te ontwikkelen om optimale resultaten in hun leven te bereiken.

Europese scholen worstelen immers met de snel veranderende sociaal-economische omgeving, de exponentiële groei van digitalisering en de impact ervan op het leven van studenten. De jonge generatie wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving en onvoorspelbare uitdagingen, en tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met bekende levenscrisissituaties. Elke dag worden ze geconfronteerd met keuzes en beslissingen die soms een enorme impact hebben op hun leven. Het kiezen van een carrière, een toekomstig beroep of gewoon een sport- of vrijetijdsactiviteit vereist achtergrondkennis en een soort gestructureerd denken dat veel vaardigheden vereist, die we definiëren als levensvaardigheden. We wilden ook de 3 doelgroepen van het project (leerlingen, leerkrachten en ouders) helpen. Daarom hebben we een studentenprojectportfolio gemaakt dat bestaat uit 10 modules, waarvoor we ook een studentenwerkboek en een docentenhandboek hebben gemaakt. We organiseerden een lerarenopleiding, waarvoor we ook een handleiding hebben opgesteld die bestaat uit 4 modules, zodat de professionele inhoud van het trainingsprogramma zelfs door zelftraining kan worden beheerst. We hebben een handleiding gemaakt voor ouders met 18 casestudy's. Als aanvulling op de vorige 3 intellectuele producten hebben we een online zelfbeoordelingstool gemaakt die zowel door studenten, leraren als ouders kan worden gebruikt en hen de mogelijkheid biedt om informatie te ontvangen over de levensvaardigheden van het kind.

Om de projectresultaten te ondersteunen, hebben we vijf internationale partnerbijeenkomsten gehouden. De eerste (kick-off meeting) was in december 2019, in Szeged. Het daar besproken plan en de afgesproken data zijn herschreven door COVID-19. Tijdens deze periode hielden we maandelijkse Skype-vergaderingen om informatie te krijgen over de gezondheids- en reisomstandigheden in elk land. We hebben onze risicoanalyse voortdurend bijgewerkt. Uiteindelijk was het noodzakelijk om het project opnieuw te ontwerpen.

De lerarenopleiding (Joint-staff training), oorspronkelijk gebaseerd op persoonlijke aanwezigheid, is in februari 2021 online geïmplementeerd. Hier namen 4 leraren van alle drie de scholen (Maroslelei Primary School, Școala Gimnazială "József Attila" din Miercurea Ciuc, Istituio Comprensivo Perugia 2) deel aan de 3-daagse sessies.

Professioneel werk en de ontwikkeling van intellectuele producten konden niet stoppen, dus hielden we online continue discussies in kleine en grote groepen. Na de online discussies hadden we in het najaar van 2021 de kans om elkaar voor het eerst weer persoonlijk te ontmoeten. Zo werden de data van de internationale partnerbijeenkomsten van het project bepaald en geïmplementeerd volgens het volgende schema:

2e internationale partnermeeting: 20-21 september 2021, Nederland, Garderen;
3e internationale partnerbijeenkomst: 13-14 december 2021, Perugia, Italië;
4e internationale partnerbijeenkomst: 6-7 april 2022, Csíkszereda, Roemenië;
5e laatste internationale partnerbijeenkomst: 26-27 mei 2022, Szeged, Hongarije.

We konden de studentenmobiliteit ook niet in 2020 houden, en helaas zelfs niet in 2021, dus moesten de scholen de selectie van studenten reorganiseren, omdat sommige studenten ondertussen naar een hoger niveau waren doorgestroomd. Tot slot vonden er twee kampen plaats voor 6 leerlingen van 3 scholen aan het einde van het project, aan het einde van het schooljaar: 2-6 mei 2022 in Garderen, Nederland, en 6-10 juni 2022, in Perugia, Italië.

Voordat we het project afsloten, hielden we ook multiplicatorevenementen om de projectresultaten te presenteren. De vijf evenementen (in 4 landen) vonden als volgt plaats:

19 mei 2022, Italië, Perugia (georganiseerd door Cooperativa Sociale Borgorete in samenwerking met Istituio Comprensivo Perugia 2)
21 mei 2022, Csíkszereda, Roemenië (georganiseerd door Școala Gimnazială "József Attila" din Miercurea Ciuc)
26 mei 2022, Hongarije, Szeged (georganiseerd door Qualitas T&G Kft. met betrokkenheid van alle partners om een internationaal evenement te creëren)
16 juni 2022, Hongarije, Szeged (georganiseerd door M-Around Kft. in samenwerking met Basisschool Maroslelei) 30 juni 2022, Nederland, Garderen (georganiseerd door Menat B.V.)
Over het algemeen hebben we alle taken en activiteiten in het project vervuld, hebben we de 5 partnerbijeenkomsten gerealiseerd, hebben we de 4 intellectuele producten voorbereid, 1 leraar en 2 studentenmobiliteiten, en hebben we ook de 5 multiplier-evenementen gehouden. We sluiten een echt succesvol project af dat rijk is aan resultaten.

Alle partners hebben unaniem verklaard dat het project de moeite waard is om verder te worden gebruikt, we zijn op zoek naar mogelijkheden voor verder gezamenlijk werk en we zijn oprecht blij dat we hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de levensvaardigheden van 12-14-jarigen.