Header image

Uitgangspositie

Europese scholen worstelen met de snel veranderende socio-economische omgeving en de uitdagingen van de exponentiële verbetering van de digitalisering en de impact daarvan op het leven van de leerlingen. Onder deze omstandigheden worden die vaardigheden en competenties van belang die studenten in staat stellen zich aan te passen aan de behoeften van de samenleving en de arbeidsmarkt. De huidige generatie ziet zich geconfronteerd met snel veranderende omgeving en onvoorspelbare uitdagingen. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met de bekende life crisis situaties van de tienerjaren. Geconfronteerd met deze paradoxen moeten ze elke dag keuzes en beslissingen nemen die soms een grote invloed op hun leven hebben. Of het nu de keuze van je studie, je loopbaan, je toekomstig beroep, of slechts een sport- of vrije tijd activiteit is, de noodzakelijke kennis van zaken en een soort van gestructureerde denken en de daarbij behorende vaardigheden is wat wij verstaan onder life-management competenties.

Doelstelling

Onze initiatief heeft tot doel de leerlingen bij deze paradoxen te helpen door hen en hun omgeving; scholen, leraren en ook de ouders te ondersteunen bij het beter kunnen omgaan met deze situaties en de life-skills van studenten te verbeteren zodat ze eeen optimaal resultaat in hun leven bereiken. We vinden het van essentieel belang ons te focussen op de loopbaankeuze als een kritische factor voor succes in de moeilijke fase van hun leven.

Aanvullende doelen gerelateerd aan de geactualiseerde initiatieven van ET 2020: