Header image

1. Tervezett projekttevékenységek

1. Programindító megbeszélés – Qualitas

A programindító megbeszélés Szegeden lesz megszervezve a projekt megkezdésekor. Az általános áttekintésen és a projekttevékenységek tervezésén kívül (beleértve a technikai és kutatási eredményeket, a menedzsment, a minőségirányítás, disszeminációs feladatok) a találkozó arra is jó lesz, hogy elkezdődjön a szellemi termékek kifejlesztése (első és második). A találkozón a tanárok és a tanulók fókusz-csoportjával való találkozásra is sor kerül.

2. találkozó: Perugia, Olaszország (Borgorete)

2020 májusában fog megszervezésre kerülni, a projekt általános áttekintésén kívül a szellemi termékre való rávilágítás (harmadik) is meg fog kezdődni. A diákok célcsoportjával való találkozót a Borgorete fogja megszervezni.

3. találkozó: Garderen, Hollandia (Menat)

A tervezett időszak 2020. október. A fő tevékenység a projekt első évének a lezárása. A 1. és 2. szellemi termék végső módosítása, a zárása előtt nélkülözhetetlen a megvitatása, módszertani előkészítése és a kísérleti tevékenységek végrehajtása. A szellemi termékek struktúrájának bemutatására kerül sor, és a tanárok célcsoportjával való találkozó is megszervezésre kerül.

4. találkozó: Csíkszereda, Románia

2021. április, a József Attila Általános Iskola szervezésében. A főtevékenység az IO3 és az IO4 előadása lesz. Az IO4 végső tesztelésének az előkészítése az IO1 és az IO2 teszt eredményi alapján. A pályázat végső szakaszában a disszeminációs tevékenységnek kell kiemeltnek lenni a partnerek tapasztalatai alapján.

5. találkozó, az utolsó Szegeden,

Magyarországon lesz (Qualitas) 2021 decemberében. A partnerek prezentálják a nemzeti multiplikátor események eredményeit, és megosztják a disszeminációs eredményeket. A záró beszámoló előkészületei zajlanak majd, és ennek része lesz az átfogó értékelés.

2. Tervezett tanulási, tanítási stratégiák

Tavaszi tábor – BORGORETE

A tavaszi tábor lehetőséget ad majd diákcsoportoknak hogy együttműködjenek, és segítse az IO3, azaz a Szülői Útmutató fejlesztését. A tábort a Borgorete fogja szervezni, mely szervezet az IO3 koordinátora is. A program Perugia-ban lesz, Olaszországban. A diákok kollégiumokban fognak aludni, és a teljes ellátásukról a Borgorete fog gondoskodni. A mobilitásban összesen 18 tanuló fog részt venni, 6-6 tanuló a 3 érintett iskolából. A diákok életkora 13-14 év, kiválasztásuk a közösen megállapodott szabályok szerint fog történni, amit a partnerek együtt fognak megalkotni. Csoportonként egy tanár lesz a tanulók kísérője. A tanulóknak B1-es szintű angol nyelvtudásra van szükségük, ahhoz hogy részt vegyenek a tanulási programon. A partnerek fogják a tanulók nyelvi, társadalmi és személyes felkészítését elvégezni. Az előkészítést a Perugia-i Általános Iskola koordinálja. A program kivitelezői a kísérő tanárok és a partnerek képviselői lesznek.

Őszi tábor – MENAT

A tavaszi tábor lehetőséget biztosít a diákcsoportoknak, hogy együttműködjenek és támogassák az IO3 fejlesztését, a szülők útmutatóját. A tábort a MENAT szervezi, amely szervezet az IO4 koordinátorai is egyben. A program Hollandiában, Gardenerben lesz. A diákok kollégiumokban fognak aludni, és a teljes ellátásukról a Menat fog gondoskodni. A mobilitásban összesen 18 tanuló fog részt venni, 6-6 tanuló a 3 érintett iskolából. A diákok életkora 13-14 év, kiválasztásuk a közösen megállapodott szabályok szerint fog történni, amit a partnerek együtt fognak megalkotni. A két tábor részvevőinek különbözniük kell, de az átfedés nem jelent problémát. Csoportonként egy tanár lesz a tanulók kísérője. A tanulóknak B1-es szintű angol nyelvtudásra van szükségük, ahhoz hogy részt vegyenek a tanulási programon. A partnerek fogják a tanulók nyelvi, társadalmi és személyes felkészítését végezni. Az előkészítést a Perugia-i Általános Iskola koordinálja. A program kivitelezői a kísérő tanárok, a partnerek képviselői és a vendég tanárok lesznek.

Tanár továbbképzés – QUALITAS

A tanártovábbképzés Szegeden lesz Magyarországon, ahol a Qualitas a résztvevők célzott képzését tartja és szervezi. Az oktatók a Qualitas, a M-Around és a Menat szakértői lesznek. A képzés teljes időtartartama 3 nap (30 óra). Plusz utazási napokkal számolunk, mert a küldő intézmények és a képzés helyszíne között nincs közvetlen közlekedési kapcsolat. A konzorcium iskolai partnerei 4-4 tanárt fognak a képzésre küldeni, akik legalább B2-es szintű angol nyelvtudással rendelkeznek. A képzés résztvevőit a partnerek delegálják, és a pályázataik alapján választják ki őket. A résztvevők tanárok, csapatvezetők, mentorok és más érdekeltek lesznek, akik képesek lesznek átadni a képzés során megszerzett ismereteiket. A képzés legfőbb célja a Qualitas által kordinált és működtetett képzési program bemutatása a projektben, valamint a résztvevőktől származó információk megszerzése a meglévő tudásukkal és tapasztalataikkal kapcsolatban a tanárok képzésének befejezéséhez (IO2). A képzés befejezése után a tanárok képesek lesznek az életvezetési készség elemeinek fejlesztését hatékonyan beépíteni a tanulási programba, bevezetni különböző oktatási módszereket, és aktívan bevonni a szülőket az oktatásba, hogy fejlesszék a tanulók életvezetési készségeiket. Arra számítunk, hogy a résztvevők aktívan hozzájárulnak a fejlődéshez, és az IO2 fejlesztésére egyértelmű iránymutatásokat fognak tudni adni. A képzés során a résztvevők tapasztalatot szereznek az életvezetési készségek kialakításáról, és megvitatják melyik rész az, ami hasznosítható a saját nemzeti, intézményi környezetükben, és melyek a partnereknek a projektben bemutatott példái, amelyek a projekt eredményeiben megvalósíthatók. A tanulási tevékenység előadásokat, látogatásokat, kerekasztal beszélgetéseket, szituációs játékokat és feladatokat foglal magában. A résztvevők EUROPASS mobilitási igazolványt kapnak, amely igazolja a képzés tanulmányi eredményét.

3. Tervezett multiplikátor események

Mindegyik egy egésznapos rendezvény lesz, ahol bemutatásra kerülnek az érintetteknek a projekt eredményei (beleértve a transznacionális és helyi eredményeket): tanároknak, iskolavezetőknek, szülőknek, oktatási intézményeknek, akik nem vettek részt közvetlenül a projektben. Mindegyik országban a projekt erősségeire fókuszálnak, és együttműködést fognak keresni a jelenlegi partnerségen túlmutató intézményekkel a projekt eredményeinek fenntarthatósága érdekében. Ezért úgy lesz megszervezve, mint egy „vásár„ az életvezetési készségek fejlesztése az oktatásban, meghívva az összes olyan szereplőt, aki előmozdíthatja és szeretné is előmozdítani az életvezetési készségek fejlesztését az iskolákban. A projekt eredmények plenáris bemutatása után, délutáni workshop-ok kerülnek megrendezésre, amelyek bemutatják az életvezetési készségek fejlesztésének gyakorlati módszereit. Az előadások élőben lesznek közvetítve a projekt közösségi média oldalán. Így több résztvevő érhető el, és nagyobb hatást is lehet elérni.

Nemzeti multiplikátor esemény - Magyarország – QUALITAS
Nemzeti multiplikátor esemény - Magyarország – M-AROUND
Nemzeti multiplikátor esemény - Románia – Școala Gimnazială JA
Nemzeti multiplikátor esemény - Olaszország – BORGORETE
Nemzeti multiplikátor esemény - Hollandia – MENAT