Header image

Azonosított probléma

Az európai iskolák küzdenek a gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezettel, a digitalizáció exponenciális növekedésével és ennek a tanulók életére gyakorolt hatásával. Ezen körülmények között kiemelik azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyek képessé teszik a hallgatókat arra, hogy alkalmazkodjanak a társadalom és a munkaerőpiac igényeihez. A fiatal nemzedék gyorsan változó környezettel és kiszámíthatatlan kihívásokkal néz szembe, ugyanakkor közismert életválsághelyzetek is megjelennek a tizenévesekben. Minden nap választás elé néznek, és olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek időnként óriási hatással vannak életükre. A pályafutás, a jövőbeli szakma vagy csak sport vagy szabadidős tevékenység megválasztásához háttérismeretekre és egyfajta strukturált gondolkodásra van szükség, amely sok készséget igényel, ezt mi életvezetési készségként határozzuk meg.

Cél

A kezdeményezésünk célja, hogy az iskolák, a tanárok és a szülők támogatásával segítse a diákokat a tanulók életvezetési készségeinek fejlesztésében az életük optimális eredményeinek elérése érdekében. Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a karrier választásra, mint kritikus tényezőre összpontosítsunk, és felkészítsük a diákokat és a szülőket az élet nehéz szakaszára.

Hozzáadott értékek, amelyek tükrözik az ET2020 aktualizált kezdeményezéseit: