Header image

Azonosított probléma

Az európai iskolák küzdenek a gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezettel, a digitalizáció exponenciális növekedésével és ennek a tanulók életére gyakorolt hatásával. Ezen körülmények között kiemelik azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyek képessé teszik a hallgatókat arra, hogy alkalmazkodjanak a társadalom és a munkaerőpiac igényeihez. A fiatal nemzedék gyorsan változó környezettel és kiszámíthatatlan kihívásokkal néz szembe, ugyanakkor közismert életválsághelyzetek is megjelennek a tizenévesekben. Minden nap választás elé néznek, és olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek időnként óriási hatással vannak életükre. A pályafutás, a jövőbeli szakma vagy csak sport vagy szabadidős tevékenység megválasztásához háttérismeretekre és egyfajta strukturált gondolkodásra van szükség, amely sok készséget igényel, ezt mi életvezetési készségként határozzuk meg.

Cél

A kezdeményezésünk célja, hogy az iskolák, a tanárok és a szülők támogatásával segítse a diákokat a tanulók életvezetési készségeinek fejlesztésében az életük optimális eredményeinek elérése érdekében. Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a karrier választásra, mint kritikus tényezőre összpontosítsunk, és felkészítsük a diákokat és a szülőket az élet nehéz szakaszára.

Hozzáadott értékek, amelyek tükrözik az ET2020 aktualizált kezdeményezéseit:

Projekt összefoglaló

A SUPREM (Succesful Preparation Model for Schools) projektet eredetileg 26 hónapra terveztük, 2019. november 1-től 2021. december 31-ig. Később a COVID-19 járvány okozta akadályok miatt 6 hónappal hosszabbítottuk meg a projektet. Végül további 2 hónap projekt futamidőhosszabbítással éltünk annak érdekében, hogy a projekt minden szakmai anyaga a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudjuk publikálni. Így végül a SUPREM projekt futamideje 34 hónapos lett és 2022. augusztus 31-én fejeződik be.

Projektünk célja, hogy az iskolák, a tanárok és a szülők támogatásával segítse a diákokat a tanulók életvezetési készségeinek fejlesztésében az életük optimális eredményeinek elérése érdekében. Hiszen az európai iskolák küzdenek a gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezettel, a digitalizáció exponenciális növekedésével és ennek a tanulók életére gyakorolt hatásával. A fiatal nemzedék gyorsan változó környezettel és kiszámíthatatlan kihívásokkal néz szembe, ugyanakkor közismert életválsághelyzetek is megjelennek náluk. Minden nap választás elé néznek, és olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek időnként óriási hatással vannak életükre. A pályafutás, a jövőbeli szakma, vagy csak sport vagy szabadidős tevékenység megválasztásához háttérismeretekre és egyfajta strukturált gondolkodásra van szükség, amely sok készséget igényel, ezt mi életvezetési készségként határozzuk meg. A projekt 3 célcsoportja (tanulók, tanárok, szülők) számára is segítséget kívántuk adni. Ezért készítettünk egy 10 modulból álló tanulói projektportfóliót, mindegyikhez tanulói munkafüzetet és tanári kézikönyvet is készítettünk. A tanárok számára egy tanár továbbképzést tartottunk, ehhez 4 modulból álló kézikönyvet is készítettünk, így akár önképzés révén is elsajátítható a továbbképzés szakmai tartalma. A szülők számára 18 esettanulmányt bemutató kézikönyvet alkottunk meg. Az előző 3 szellemi termék kiegészítéseként létrehoztunk egy olyan online kompetenciamérő rendszert, amelyet tanulók, tanárok és szülők egyaránt használhatnak és lehetőséget kapnak arra, hogy információt kapjanak a gyermek életviteli képességeiről.

A projekteredmények támogatása érdekében öt nemzetközi partnertalálkozót tartottunk. Az elsőt (kick-off meeting) 2019. decemberében, Szegeden. Az itt megbeszélt tervet, az egyeztetett dátumokat a COVID-19 átírta. Ebben az időszakban havonta tartottunk skype-megbeszéléseket, hogy az egyes országok egészségügyi és utazási feltételeiről információt kapjunk. Kockázati tervünket folyamatosan aktualizáltuk. Végül szükség volt a projekt újratervezésére. Az eredetileg személyes jelenléten alapuló tanár továbbképzést (Joint-staff training) online formában valósítottuk meg 2021. februárjában. Itt mindhárom iskolából (Maroslelei Általános Iskola, , Școala Gimnazială „József Attila” din Miercurea Ciuc, Istitutio Comprensivo Perugia 2) 4 tanár vett részt a 3 napos képzésen.

A szakmai munka és a szellemi termékek fejlesztése nem állhatot meg, így folyamatos egyeztetéseket tartottunk online formában kisebb-nagyobb csoportokban. Az online megbeszélések után 2021. őszén volt először lehetőségünk újra a személyes találkozóra. Így a projekt nemzetközi partnertalálkozóinak dátumait az alábbiak szerint határoztuk meg és valósítottuk meg:

2. nemzetközi partnertalálkozó: 2021. szeptember 20-21. Hollandia, Garderen;
3. nemzetközi partnertalálkozó: 2021. december 13-14., Perugia, Olaszország;
4. nemzetközi partnertalálkozó: 2022. április 6-7., Csíkszereda, Románia;
5. záró nemzetközi partnertalálkozó: 2022. május 26-27., Szeged, Magyarország.

A tanulói mobilitásokat sem tudtuk megtartani 2020-ban, de sajnos még 2021-ben sem, így az iskoláknak a tanulók kiválasztását újra el kellett végezni, hiszen néhány tanuló időközben magasabb iskolai fokozatba lépett. Végül a 3 iskolából 6-6 tanuló két tábora a projekt végén, az iskola tanév végén valósultak meg: 2022. május 2-6. Garderen, Hollandia, illetve 2022. június 6-10. Perugia, Olaszország.

A projekt zárása előtt a projekteredményeket bemutató multiplikációs rendezvényeket is megtartottuk. Az öt esemény (4 országban) az alábbiak szerint valósult meg:

2022. május 19. Olaszország, Perugia (Cooperativa Sociale Borgorete szervezésében, az Istitutio Comprensivo Perugia 2-vel együttműködve)
2022. május 21. Románia, Csíkszereda (Școala Gimnazială „József Attila” din Miercurea Ciuc szervezésében)
2022. május 26. Magyarország, Szeged (Qualitas T&G Kft. szervezésében minden partner bevonásával egy nemzetközi esemény létrehozására)
2022. június 16. Magyarország, Szeged (M-Around Kft. szervezésében a Maroslelei Általános Iskolával együttműködve) 2022. június 30. Hollandia, Garderen (Menat B.V. szervezésében)

Összességében a projektben minden vállalt feladatot, tevékenységet teljesítettünk, megvalósítottuk az 5 partnertalálkozót, elkészítettük a 4 szellemi terméket, az 1 tanári és 2 tanulói mobilitást, valamint az 5 multiplikációs rendezvényt is megtartottuk. Egy igazán sikeres, eredményekben gazdag projektet zárunk. Minden partner egyöntetűen úgy nyilatkozott, hogy a projektet érdemes tovább hasznosítani, a további közös munka lehetőségeit keressük, és őszintén örülünk annak, hogy a 12-14 éves fiatalok életviteli kompetenciáinak fejlesztéséhez hozzá tudtunk járulni.