Header image

1. Activitățile planificate ale proiectului

Ședința de lansare - QUALITAS

Reuniunea de lansare va fi organizată în la Szeged (Ungaria), la începutul proiectului. Pe lângă prezentarea generală și planificarea activităților proiectului (inclusiv rezultatele tehnice și de cercetare, management, MC, sarcini de diseminare), această întâlnire va fi folosită pentru a începe dezvoltarea outputurilor intelectuale (1 și 2). La întâlnirea de debut, va avea loc și o întâlnire cu un grup-focus format din profesori și elevi.

A doua întâlnire: Perugia, Italia (Borgorete)

Va fi organizată în luna mai a anului 2020, iar pe lângă aspectul general al proiectului, punctul culminant va fi debutul outputului intelectual 3. Întâlnirea cu un grup-focus format din elevi va fi organizată și de Borgorete.

A 3-a întâlnire: Garderen, Olanda (Menat)

Perioada planificată este octombrie 2020. Principalele activități vor fi legate deînchiderea primului an al proiectului. Ultimele modificări și finalizarea outputurilor intelectuale 1 și 2 înainte de testare sunt, de asemenea, esențiale, la fel ca discuția și pregătirea metodologiei și executării activităților de testare pilot. Va avea loc prezentarea structurii outputului intelectual 4, (instrumentul de evaluare) și va fi organizată și o întâlnire cu grupul focus al profesorilor.

A 4-a întâlnire: Miercurea Ciuc, Romania

La întâlnirea din aprilie 2021, organizată de Școala Gimnazială „József Attila”, principalele activități vor fi prezentarea OI3 și OI4, precum pregătirea perioadei finale de testare a OI4 și prezentarea rezultatelor testului OI1 și OI2. Trebuie evidențiate activitățile de diseminare din etapa finală a proiectului, totodată pregătirea evenimentelor de multiplicare, strategia comună și metoda de multiplicare, pe baza experienței partenerilor.

A 5-a întâlnire, întâlnirea finală,

va avea loc în Ungaria, Szeged (Qualitas) în decembrie 2021. Partenerii vor prezenta rezultatele evenimentelor naționale de multiplicare și vor împărtăși activitățile de diseminare. Va avea loc pregătirea pentru raportul final, iar evaluarea generală a proiectului va face parte din acesta.

2. Activități de învățare-predare și formare

Tabăra de primăvară - BORGORETE

Tabăra de primăvară va oferi grupurilor de elevioportunitatea să colaboreze și să sprijine dezvoltarea OI3, Ghidul părinților. Tabăra va fi organizată de Borgorete, care este și coordonatorul OI3. Programul va avea loc în Perugia, Italia. Elevii vor fi cazați într-un cămin studențesc, iar de serviciiile complete de cazare și masă se va ocupa Borgorete. La mobilitate vor participa 6 elevi din 3 școli, în total 18 elevi. Vârsta lor va fi de 13-14 ani, iar aceștia vor fi selectați pe baza regulilor convenite în comun, stabilite de parteneri. Elevii vor fi însoțiți de un singur profesor / grup. Studenții trebuie să vorbească limba engleză la nivelul B1 pentru a putea contribui la programul de învățare al mobilității. Partenerii vor pregăti elevii pentru participare instruindu-i din punct de vedere social, personal și lingvistic. Pregătirea va fi coordonată de Școala Generală din Perugia. Conducătorii mobilității vor fi profesorii însoțitori și reprezentanții partenerului.

Tabăra de toamnă – MENAT

Tabăra de toamnă va oferi grupurilor de elevioportunitatea să colaboreze și să sprijine dezvoltarea OI3, Ghidul părinților. Tabăra va fi organizată de MENAT, care este și coordonatorul OI4. Programul va fi localizat în Garderen, Olanda. Studenții vor fi cazați într-un cămin studențesc, iar de serviciile complete de cazare și masă se va ocupa Menat. La mobilitate vor participa 6 elevi din 3 școli, în total 18 elevi. Vârsta lor va fi de 13-14 ani, iar aceștia vor fi selectați pe baza regulilor convenite de comun acord, stabilite de parteneri. Participanții la cele două tabere ar trebui să fie diferiți, dar suprapunerea nu este o problemă. Elevii vor fi însoțiți de un singur profesor / grup. Studenții trebuie să vorbească limba engleză la nivelul B1 pentru a putea contribui la programul de învățare al mobilității. Partenerii vor pregăti elevii pentru participare instruindu-i din punct de vedere social, personal și lingvistic. Pregătirea va fi coordonată de Școala Generală din Perugia. Conducătorii mobilității vor fi profesorii însoțitori și reprezentanții partenerului, profesorii invitați.

Instruirea personalului comun – QUALITAS

Pregătirea personalului va avea loc în Ungaria, la Szeged, unde Qualitas va găzdui și va organiza o sesiune de pregătire care vizează participanții. Formatorii vor fi experți din Qualitas, M-Around și Menat. Pregătirea va dura 3 zile în total (30 de ore de lucru). Ținem cont de zilele suplimentare de călătorie, deoarece organizațiile mandatare și locul de instruire nu au conexiuni de transportdirecte. Partenerii-școală ai consorțiului vor delega la formare câte 4 profesori,având cunoștințe de engleză denivel B2cel puțin. Participanții la instruire vor fi delegați de parteneri și vor fi selectați în funcție de documentele lor de candidatură. Participanții vor fi profesori, șefi de echipă, mentori, alte părți interesate, care vor putea transfera cunoștințele acumulate prin intermediul instruirii. Scopul principal al acestei sesiuni de formare va fi prezentarea programului de instruire derulat și coordonat de Qualitas în proiect, și primirea de la participanți a cunoștințelor și experienței existente până la finalizarea pregătirii profesorilor (OI2). După instruire, participanții vor puteasă asimileze, încadrul programului de învățare, suficienteelemente legate de dezvoltarea abilităților de gestionare a vieții, să implementeze diferite metode de predare și să implice părinții în mod activ în educație pentru a îmbunătăți abilitățile de viață ale elevului. Ne așteptăm ca participanții să contribuie activ la dezvoltare și să formeze direcții clare pentru îmbunătățirea OI2. În timpul pregătirii, participanții experimentează pregătirea de dezvoltare a abilităților de gestionare a vieții și discută ce elemente pot utiliza în cadrul lor național, instituțional, totodată care sunt elementele exemplelor partenerilor, prezentate în proiect, care pot fi implementate în rezultatele proiectului. Activitățile de învățare vor include prelegeri, vizite, mese rotunde, jocuri situaționale și exerciții. Pentru a certifica rezultatele învățării cursului de formare, participanții vor primi o adeverință și un certificat de mobilitate EUROPASS.

3. Evenimente de multiplicare planificate

Toți partenerii vor organiza un eveniment de o zi întreagă, prezentând outputurile și rezultatele proiectului (inclusiv rezultatele transnaționale și locale) părților interesate din învățământ: profesori, directori de școli, părinți, autorități educaționale care NU au participat direct la proiect. Acesta se va concentra pe puterea proiectului în fiecare țară și va căuta cooperarea cu partenerii dincolo de parteneriatul actual, în vederea sustenabilității rezultatelor proiectului. Prin urmare, aceste evenimente vor fi organizate ca „târguri” ale dezvoltării abilităților de gestionare a vieții în educație, invitând toți acei actori care promovează sau doresc să promoveze mai efectiv dezvoltarea abilităților de gestionare a vieții în școli. În urma prezentării în plen a rezultatelor proiectului, vor fi organizate ateliere de după-amiază, care să prezinte metode practice de stimulare a abilităților de gestionare a vieții. Prezentările vor fi transmise în direct prin intermediul site-ului comunitar al proiectului. Astfel se va ajunge la mai mulți participanți și la un impact mai mare.

Eveniment național multiplicator - Ungaria – QUALITAS
Eveniment național multiplicator - Ungaria - M-AROUND
Eveniment multiplicator național - România - Școala Gimnazială JA
Eveniment național multiplicator - Italia – BORGORETE
Eveniment național multiplicator - Olanda - MENAT