Header image

Portofoliu de proiect educațional SUPREM privind dezvoltarea abilităților de gestionare a vieții

10 module: materiale de învățare disponibile pentru descărcare, dar și on-line cu manuale pentru profesori, fișe de lucru pentru elevi, materiale suplimentare, link-uri

Curs de instruire pentru profesori

16 ore - 4 module: program de formare disponibil on-line, cu manuale pentru formatori și, de asemenea, pentru studiu individual

Ghidul părinților

15 studii de caz: probleme tipice identificabile la elevi, analiza situației, alternative de rezolvare a problemelor, consecințe posibile, bune practici - colecție disponibilă on-line, materiale ce pot fi descărcate

Instrument de evaluare pentru detectarea nevoilor de dezvoltare personală

instrument de autoevaluare on-line, cu acces liber; utilizabilîn activitatea cu elevii; feedback rapid, simplu, cu elemente grafice care evidențiază punctele tari detectate la respondent și, de asemenea, zonele de dezvoltare sugerate cu titlu de recomandare (indicând părțile relevante ale portofoliului de proiecte educaționale și ghidul)