Header image
Toate materialele didactice dezvoltate în cadrul proiectului pot fi descărcate și utilizate gratuit în conformitate cu regulile licenței internaționale Creative Commons 4.0. Mai detaliat...

Portofoliu de proiect educațional SUPREM privind dezvoltarea abilităților de gestionare a vieții

10 module: materiale de învățare disponibile pentru descărcare, dar și on-line cu manuale pentru profesori, fișe de lucru pentru elevi, materiale suplimentare, link-uri.

1. proiect - Manualul profesorului: Planificarea viitorului
1. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Planificarea viitorului
2. proiect - Manualul profesorului: Definirea obiectivelor
2. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Definirea obiectivelor
3. proiect - Manualul profesorului: Planificare pentru atingerea obiectivelor propuse
3. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Planificare pentru atingerea obiectivelor propuse
4. proiect - Manualul profesorului: Responsabilitate, luarea unor decizii responsabile
4. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Responsabilitate, luarea unor decizii responsabile
5. proiect - Manualul profesorului: Autonomie, organizarea independentă a muncii
5. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Autonomie, organizarea independentă a muncii
6. proiect - Manualul profesorului: Organizarea propriei vieți
6. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Organizarea propriei vieți
7. proiect - Manualul profesorului: Învățare prin colaborare
7. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Învățare prin colaborare
8. proiect - Manualul profesorului: Gestionarea timpului
8. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Gestionarea timpului
9. proiect - Manualul profesorului: Importanța modelului demn de urmat
9. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Importanța modelului demn de urmat
10. proiect - Manualul profesorului: Învățare prin experiență
10. proiect - Caiet de lucru pentru elev: Învățare prin experiență

Curs de instruire pentru profesori

16 ore - 4 module: program de formare disponibil on-line, cu manuale pentru formatori și, de asemenea, pentru studiu individual

Abilitățile de gestionare a vieții și posibilitățile de dezvoltare ale acestora în învățământul școlar
Metodologia cursurilor suprem destinate elevilor
Metodologia cursurilor suprem destinate elevilor
Metode eficiente de implicare a părinților în activitățile școlare

Ghidul părinților

15 studii de caz: probleme tipice identificabile la elevi, analiza situației, alternative de rezolvare a problemelor, consecințe posibile, bune practici - colecție disponibilă on-line, materiale ce pot fi descărcate

Ghidul părinților

Instrument de evaluare pentru detectarea nevoilor de dezvoltare personală

instrument de autoevaluare on-line, cu acces liber; utilizabilîn activitatea cu elevii; feedback rapid, simplu, cu elemente grafice care evidențiază punctele tari detectate la respondent și, de asemenea, zonele de dezvoltare sugerate cu titlu de recomandare (indicând părțile relevante ale portofoliului de proiecte educaționale și ghidul)

Manuela di utilizare
Instrument de evaluare online SUPREM