Header image

A 5-a reuniune finală a partenerilor internațional, Szeged, Ungaria.

Data: mai 2022

Proiectul SUPREM (Model de pregătire de succes pentru școli) a fost planificat inițial pentru 26 de luni, începând din 1 noiembrie 2019 până la 31 decembrie 2021. Ulterior, din cauza obstacolelor cauzate de epidemia COVID-19, am prelungit proiectul cu încă 6 luni. Apoi, am prelungit termenul proiectului cu încă 2 luni pentru a putea publica toate materialele profesionale ale proiectului la cel mai înalt nivel profesional posibil. Astfel, în final, durata proiectului SUPREM a devenit de 34 de luni și se va încheia pe 31 august 2022.

În ultima fază a proiectului, Qualitas T&G SRL. a găzduit echipa de management a proiectului la Szeged (Ungaria) în perioada 26-27 mai 2022, care a fost nu numai ultima întâlnire internațională a partenerilor, ci și evenimentul internațional de multiplicare.

Pe 26 mai 2022, am organizat evenimentul internațional de multiplicare în Szeged, la Szent-Györgyi Albert Agóra. Toți partenerii noștri au participat în mod activ la eveniment, contribuind la standardul profesional ridicat al evenimentului prin prezentările și experiențele lor.

Evenimentul maghiar de multiplicare a avut loc pe 26 mai 2022 la Szent-Györgyi Albert Agóra din Szeged, cu peste 50 de participanți (atât maghiari, cât și oaspeți străini), în principal profesori și profesioniști de sprijin, dar și părinți care au fost interesați de eveniment. Toți partenerii noștri de proiect au participat activ la eveniment (Cooperativa Sociale Borgorete; Istituto Comprensivo Perugia 2; Școala Gimnazială "József Attila" Miercurea Ciuc; M-Around; Maroslelei Általános Iskola), astfel încât evenimentul a fost bilingv. Programul a fost publicat cu mult timp înainte pe rețelele de socializare și a fost trimis prin e-mail persoanelor și instituțiilor identificate (în două limbi: maghiară și engleză).

Evenimentul a început la ora 9.30, organizatorii urându-le bun venit participanților și prezentând pe scurt structura programului pentru ziua respectivă. Programul de dimineață a început cu o prezentare plenară privind competențele de viață, susținută de Dr. Szilvia Jámbori, lector la Universitatea din Szeged. În cursul dimineții a avut loc, de asemenea, o sesiune de deschidere interactivă și crearea unui nor de cuvinte despre competențele de viață prin intermediul site-ului menti.com. După o scurtă pauză de cafea, Erika Krammer și Eva Rózsahegyi (în numele Qualitas T&G SRL) au prezentat pe scurt proiectul, scopul proiectului și rezultatele acestuia. Apoi, partenerii de proiect s-au prezentat pe ei înșiși și rolul lor în cadrul proiectului Suprem.

După pauza de prânz, în timpul sesiunii de după-amiază (în 3 ateliere de lucru paralele), participanții au încercat părți ale diferitelor rezultate intelectuale dintr-o perspectivă practică și au analizat în detaliu versiunile tipărite ale acestor documente. Participanții și-au exprimat satisfacția față de eveniment prin intermediul chestionarelor și al discuțiilor de la sfârșitul evenimentului.
În același timp cu evenimentul internațional de multiplicare, am organizat și ultima întâlnire internațională a partenerilor din cadrul proiectului, în perioada 26-27 mai 2022. Vineri, am discutat cu partenerii de proiect despre sarcinile raportului final al proiectului. Ceea ce s-a finalizat deja în totalitate: 3 produse intelectuale (IO1, IO2, IO3 publicate în toate limbile); în timpul mobilității elevilor în Olanda, 6 elevi din 3 școli și profesorii lor însoțitori au participat la multe programe interesante, iar partenerii au raportat despre acestea și au împărtășit experiențele lor. De asemenea, au fost realizate și 3 evenimente multiplicatoare de această dimensiune (experiențele acestora au fost, de asemenea, împărtășite).

Am convenit asupra sarcinilor legate de ultimul produs intelectual (IO4), am finalizat programul de mobilitate a elevilor în Italia și am aflat despre planurile pentru două evenimente multiplicatoare. Prin aceasta, toate obligațiile asumate în timpul planificării proiectului au fost îndeplinite. Încheiam un proiect cu adevărat reușit și bogat în rezultate.

Toți partenerii au declarat în unanimitate că proiectul merită să fie utilizat în continuare, căutăm oportunități pentru o viitoare activitate comună și suntem sincer fericiți că am putut contribui la dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor de 12-14 ani.

A patra întâlnire transnațională a partenerilor, Miercurea Ciuc, România

Data: aprilie 2022

Proiectul SUPREM (Model de pregătire de succes pentru școli) Parteneriatul strategic pentru educația școlară SUPREM (Model de pregătire de succes pentru școli) este realizat cu sprijinul programului Erasmus + în implementarea unui număr de șapte organizații europene partenere, coordonate de Qualitas T&G S.R.L. Proiectul se va încheia în iunie 2022. În această primăvară a avut loc cea de-a patra întâlnire internațională a proiectului.

6-7 aprilie 2022, România, Miercurea Ciuc – a 4-a întâlnire internațională de proiect Întâlnirea de proiect a avut loc pe parcursul a două zile frumoase de primăvară, cu un soare neobișnuit de plăcut pentru climatul din Transilvania, la 20°C.

Discuțiile profesionale intense s-au axat pe produsele intelectuale necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului, totodată pe mobilitatea elevilor.

În prima zi, au fost finalizate termenele limită pentru versiunile naționale ale materialelor destinate elevilor și profesorilor, cele 10 module ale portofoliului de proiect al elevilor (IO1), dar și cele 4 module ale cursului de formare pentru profesori (IO2). Astfel, în curând vor fi disponibile versiunile în limbile engleză, maghiară, română, italiană și olandeză, care vor putea fi descărcate gratuit de pe site-ul nostru. Manualul pentru părinți IO3 a fost, de asemenea, finalizat.

Miercuri după-amiază a avut loc o discuție aprofundată despre planurile pentru programul de mobilitate a elevilor. Selecția elevilor va fi coordonată de școlile noastre partenere din Italia, Ungaria și România, iar elementele de mobilitate ale proiectului vor fi implementate cu participarea elevilor unui număr de 6 elevi din fiecare țară, adică un număr de 3x6 de elevi.
Perioada de desfășurare a celor două mobilități este 2-6 mai 2022, în Garderen, Olanda și 6-10 iunie 2022, în Perugia, Italia. (La momentul redactării acestui articol, elevii din cele 3 școli se află deja în Olanda, unde încearcă produsele intelectuale realizate în cadrul proiectului nostru și, nu în ultimul rând, sunt puși să experimenteze diferite experiențe de viață.)

Am început a doua zi cu o discuție despre planurile specifice pentru evenimentele de multiplicare, expuse de fiecare partener de proiect. Am încheiat cele două zile de lucru prin discutarea sarcinilor de administrare și de management al calității.

În cursul ultimelor 3 luni ale proiectului, cu un program extrem de încărcat, mai avem încă mult de lucru. Data viitoare, echipa de management a proiectului se va întâlni la Szeged (Ungaria), în perioada 26-27 mai 2022. Cu ocazia acestei întâlniri nu va avea loc doar o întâlnire internațională de proiect, ci și un eveniment internațional de multiplicare.

Mulțumim partenerilor de proiect pentru participarea activă la reuniunea de proiect. Din nou, am lăsat în urmă două zile foarte utile.

A 3-a întâlnire transnațională a partenerilor, Perugia, Italia

Data: februarie 2022

Proiectul de parteneriat strategic SUPREM (Succesful Preparation Model for Schools) pentru educația școlară este realizat cu sprijinul programului Erasmus+ în implementarea a șapte organizații partenere europene, în coordonarea Furnizorului de Consultanță și de Servicii Qualitas T&G S.R.L. Proiectul se încheie în iunie 2022. Sarcinile proiectului trebuie să fie finalizate în curând. De la ultima noastră întâlnire din Olanda am muncit mult, iar la actuala întâlnire a partenerilor din Italia am clarificat sarcinile care mai trebuie îndeplinite.

A treia întâlnire transnațională a partenerilor de proiect a avut loc în Perugia, Italia între 13-14 decembrie 2021. Ca la toate întâlnirile cu partenerii, am avut în față un program de 2 zile. Am condus discuții profesionale intense în ambele zile.


În prima zi am prezentat, iar partenerii au primi în mâini ghidul profesorilor și caietul de lucru al elevilor din toate cele 10 module ale portofoliului finalizat (au fost realizate 20 de caiete cu materiale pentru elevi și profesori de culoare albastră), totodată 4 module cu materiale de perfecționare pentru profesori (de culoare verde).
Luni după-masă am stabilit pașii următori în dezvoltarea produselor intelectuale, sarcinile rămase în ceea ce privește materialul pentru părinți și termenele limită pentru diferiții pași. La sfârșitul zilei, a fost prezentată și o versiune beta a celui de-al patrulea produs al nostru, instrumentul de evaluare online, cu sarcinile rămase și termenele limită definite.
A doua zi a început cu o discuție despre planurile pentru evenimentele multiplicatoare. După un scurtă activitate de tip atelier, fiecare organizație ne-a spus ce plănuiește pentru evenimentul național de diseminare propriu. Ne-am ajutat reciproc venind cu idei noi.
Ne-am continuat munca discutând despre sarcinile de administrare și managementul calității, apoi ne-am încheiat întâlnirea de două zile prin coordonarea ultimei noastre activități foarte importante: definitivarea programelor de mobilitate a elevilor.
Mobilitatea elevilor va fi implementată cu participarea a câte 6 studenți din 3 școli diferite din trei țări diferite. Selecția elevilor este coordonată de partenerii noștri, școlile partenere din Italia, România și Ungaria. Planificăm realizarea a două călătorii: între 2-6 mai 2022 în Garderen, Olanda și între 6-10 iunie 2022 în Perugia, Italia. Sperăm că pandemia și restricțiile de călătorie vor permite elevilor să călătorească, să experimenteze și, nu în ultimul rând, să încerce produsele noastre dezvoltate în cadrul proiectului. În ultimele 6 luni ale proiectului, vom avea în continuare nevoie de muncă intensă pentru a implementa toate activitățile propuse în cadrul proiectului. Ultimele retușuri pot fi făcute la cea de-a 4-a întâlnire transnațională a partenerilor din Miercurea Ciuc, România, planificate pentru 6-7 aprilie 2022. Apoi, în momentul de încheiere al proiectului, vom prezenta rezultatele obținute la cea de-a 5-a întâlnire transnațională a partenerilor din 26-27 mai 2022 la Szeged, Ungaria. La această întâlnire finală vom organiza și evenimentul internațional de multiplicare.
Mulțumim partenerilor de proiect pentru participarea lor activă la întâlnirea proiectului. Am petrecut două zile foarte utile și fructuoase în Perugia.

Olanda, Garderen - A doua întâlnire transnațională a proiectului

Data: octombrie 2021

Sub coordonarea Qualitas T&G S.R.L., proiectul de parteneriat strategic în domeniul educației SUPREM (Model de pregătire de succes pentru școli), la care participă șapte organizații partenere europene, este implementat cu sprijinul programului Erasmus+.

Proiectul a început în noiembrie 2019. În decembrie a aceluiași an, a avut loc la Szeged, Ungaria prima întâlnire personală a partenerilor, întâlnirea inițială a proiectului. În 2020, epidemia a afectat toată lumea, inclusiv acest proiect. Următoarea întâlnire a partenerilor programată pentru primăvara anului 2020 a fost anulată. Apoi, am căutat noi date din nou și din nou, dar situația virusului nu a permis întâlniri personale. Între timp, am avut mai multe discuții online. Toată lumea și-a îndeplinit sarcinile cu sârguință, dezvoltarea rezultatelor intelectuale a fost continuă. Ședința față în față a partenerilor a trebuit să aștepte până acum, septembrie 2021.
20-21 septembrie 2021, Olanda, Garderen - A doua întâlnire transnațională a proiectului Ședința a durat două zile, cu discuții profesionale intense în ambele zile. În prima zi, am analizat rezultatele testelor primelor două produse intelectuale ale proiectului: portofoliul de proiecte pentru elevi și formarea profesorilor, care au fost deja finalizate și testate cu actori externi. Apoi am prezentat o versiune editată a acelorași produse intelectuale, versiune completată cu elemente vizuale și pregătită pentru publicarea finală. Luni după-amiază, am clarificat și am stabilit termene pentru dezvoltarea ghidului pentru părinți, cel de-al treilea produs intelectual al proiectului. O versiune beta a celui de-al patrulea produs intelectual, instrumentul de evaluare online, a fost prezentat înainte de a închide lucrările primei zile. A doua zi a început cu o discuție despre rezultatele și lecțiile învățate din managementul calității. Am constatat că proiectul este practic pe o cale bună. Desigur, există probleme pe care lucrăm să le depășim, dar există provocări pe care le-a cauzat epidemia și care sunt greu de depășit pentru toată lumea. Marți, următorul nostru subiect de discuție a fost diseminarea. Pe de o parte, am discutat despre activitățile în desfășurare care însoțesc proiectul, concentrându-ne pe Zilele Erasmus, pe site-ul proiectului și pe activitățile prezentate pe contul de Facebook.
Pe de altă parte, am realizat planificarea evenimentelor de multiplicare din faza de închidere a proiectului, deoarece aceste activități de diseminare vor arăta cum va fi menținut proiectul în viață chiar și după închiderea ei oficiale. În concluzie, am listat sarcinile administrative viitoare, am stabilit datele pentru activitățile proiectului, care nu au fost încă finalizate și care afectează și elevii. Avem înaintea noastră nouă luni intense în cadrul proiectului, dintre care cele mai importante evenimente planificate vor fi următoarele.

Întâlniri transnaționale în cadrul proiectului:
cea de-a treia întâlnire a partenerilor: 13-14 decembrie 2021, Perugia, Italia;
cea de-a patra întâlnire a partenerilor: : 6-7 aprilie 2022, Miercurea Ciuc, România;
întâlnirea finală a partenerilor: 26-27 mai 2022, Szeged, Ungaria.

Mobilități ale elevilor, cu participarea a 3x6 elevi ale școlilor parteneri din Italia, România și Ungaria:
2-6 mai 2022, Garderen, Olanda;
6-10 iunie 2022, Perugia, Italia.

În general, trebuie să spunem că a fost o mare nevoie, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, de o întâlnire față în față a partenerilor în cadrul proiectului. Eficacitatea prezenței fizice nu este comparabilă cu discuțiile online.
Inițial proiectul urma să dureze 26 de luni. Datorită situației epidemice, am extins durata proiectului cu încă șase luni, care au devenit astfel 32 de luni. Ne-am întâlnit în a 23-a lună a proiectului, după o ultimă întâlnire din a doua lună. Avem încă nouă luni în fața noastră, cu numeroase sarcini. Mulțumim partenerilor proiectului pentru participarea activă la întâlnirea proiectului. Putem spune că au fost două zile benefice pentru noi toți.

Qualitas T&G Kft. implementează proiectul SUPREM (Succesful Preparation Model for Schools) în colaborare cu 6 parteneri.

Data: martie 2021

CURSUL DE INSTRUIRE PENTRU PROFESORI Implementarea proiectului este mult îngreunată de virusul COVID-19, care ne-a forțat să anulăm toate activitățile ce implică călătorii. Conform planului original, am fi ținut cursul de instruire pentru profesori în mai 2020 sub forma unei întâlniri față în față la Szeged, Ungaria. După ce am replanificat lucrurile, am ajuns la concluzia că acest curs se poate organiza la fel de bine și online, astfel am programat evenimentul pentru februarie 2021. Formatorii au fost experți de la Qualitas, M-Around și Menat. Durata cursului de instruire a fost de 3 zile, în perioada 3-5 februarie 2021.

Școlile partenere din consorțiu (Istitutio Comprensivo Perugia 2 din Italia, Școala Primară din Maroslele, Ungaria, respectiv Școala Gimnazială “József Attila” din Miercurea Ciuc) și-au delegat câte 4 profesori pentru cursul propus.

Principalul obiectiv al cursului a fost prezentarea materialului de curs pus la punct și coordinat în cadrul proiectului de Qualitas, și de a obține informații de la participanți despre cunoștințele și experiența lor anterioare pentru a finaliza cursul de instruire (IO2).

Pe durata cursului online, ne-am axat pe implementarea celui de-al doilea produs intelectual, incluzând și domeniul „abilități de gestionare a vieții și posibilitățile acestora de dezvoltare în educația școlară”. Având în vedere avantajele și dezavantajele platformei online, am încercat să diversificăm sarcinile zilnice. Am început prin crearea atmosferei potrivite, amintindu-ne de punctele relevante ale vieții noastre și jucând un joc de asociații, apoi ne-am îndreptat atenția asupra viitorului caietul de lucru. De mai multe ori în cadrul fiecărei zile am format grupuri internaționale de câte trei profesori, care au intrat în câte-o cameră virtuală separată și au lucrat pe sarcinile primite. De exemplu, au creionat câte o curbă a evenimentelor importante ale vieții lor proprii, au grupat factorii interni și externi, care ne ajută și care ne împiedică în lumina marilor evenimente ale vieții noastre, au reflectat asupra faptului dacă se află unde și-au propus în ceea ce privește viața lor curentă. Apoi, reintrând în rolul de cadru didactic/ profesor, ne-am gândit la viața și problemele care îi preocupă pe elevii noștri, dacă se află toți unde și-au propus. Am folosit o gamă largă de modalități de a realiza sarcinile: chestionare, grafice, tabele, nori de cuvinte, diagrame sau jamboard. La finalul fiecărei activități am discutat rezultatele și le-am evaluat în plen.

În dimineața celei de-a doua zile, am studiat diferite materiale teoretice, pornind de la definiția WHO, apoi, prin lucrările psihologilor maghiari István Kiss și Vilmos Szilágyi, am căutat răspunsuri la întrebarea: care este elementul central al abilităților de gestionare a vieții. În ziua finală a cursului de instruire, au predominat prezentările. Dimineața, echipele naționale și-au prezentat materialele pregătite în prealabil legate de abilitățile de gestionare a vieții în cadrul curriculumului, respectiv exemple de bune practici. În sesiunea de după-masă s-au prezentat roadele muncii depuse de-a lungul cursului de către echipele internaționale.

În cadrul sarcinii finale, am realizat nori de cuvinte prin folosirea programului mentimeter, incluzând cuvintele și expresiile care au venit drept răspunsuri la următoarele întrebări: ce s-a dovedit a fi cel mai folositor / cel mai surpinzător / cel mai important / cel mai interesant / cel mai memorabil? Activitățile celor trei zile ale cursului de instruire au decurs foarte bine, profesorii participanți s-au simțit bine, și-au îmbogățit experiențele, apoi și-au spus la revedere vineri după-masă. Sperăm, că tot ceea ce au învățat în cadrul cursului de instruire va fi folosit de către colegii noștri în școlile în care predau și că vor putea încorpora în mod eficient dezvoltarea abilităților de gestionare a vieții în curriculumul lor, folosind metode diverse și implicându-i și pe părinți în acest proces educațional.

Rezultatele noastre de până acum:
În acest moment, în cadrul proiectului s-a realizat PORTOFOLIUL EDUCAȚIONAL, produs intelectual ce are drept obiectiv DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE GESTIONARE A VIEȚII (IO1). Traducerea în diferite limbi și designul elementelor ce țin de aspectul vizual sunt în proces de realizare.
Cursul de instruire prezentat mai sus s-a realizat, și experiența este dusă mai departe. Un suport de curs online, dar și sub forma unui ghid, este în proces de realizare (este gata într-un procent de aproximativ 80%).
În cadrul unei activități a cursului de instruire pentru profesori s-a prezentat INSTRUMENTUL DE EVALUARE care este menit SĂ EVALUEZE NECESITĂȚILE ÎN CADRUL DEZVOLTĂRII PERSONALE, fiind realizat de Menat. În ceea ce privește acest element al proiectului, suntem cu un pas înainte de cele planificate. Procesul de realizare a unui GHID PENTRU PĂRINȚI (IO3) va începe în curând, și, desigur, vom raporta despre realizarea lui în cele ce urmează.

Acest proiect este implementat în cadrul programului Erasmus+ și este finanțat de Comisia Europeană printr-un grant de €224882 (codul de identificare a proiectului: 2019-1-HU01-KA201-061091). Suportul Comisiei Europene în vederea realizării acestei publicații nu implică neapărat aprobarea în ceea ce privește conținutul acesteia, care reflectă în mod exclusiv opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru eventualele utilizări care pot fi făcute pe baza informațiilor conținute de acesta.

SUPREM Model de pregătire de succes pentru școli

Data: iunie 2020

La sfârșitul anului precedent, Qualitas - în colaborare cu cei 6 parteneri - a început implementarea proiectului cu o durată de 26 de luni. Deja am relatat despre ședința de lansare ținută la Szeged, Ungaria, din decembrie 2019. Cu acea ocazie am decis ca partenerii să se reunească în mai 2020 în Perugia, Italia, pentru cea de-a doua întâlnire transnațională.

În aceeași perioadă urma să fie ținută și tabăra de primăvară, o mobilitate pentru elevi la care urma să participe elevi din Școala Generală din Maroslele, Ungaria; elevi din Școala Generală nr. 2 din Perugia, Italia (Istituto Comprensivo Perugia 2) și elevi din Școala Gimnazială „József Attila” din Miercurea Ciuc. Toate cele trei școli și-au selectat reprezentanții pentru această mobilitate. Am început să organizăm călătoria și am găsit locuri de cazare potrivite pentru toată lumea. Cu toții am fost entuziasmați și pregătiți de următoarea fază a proiectului.

Pe de altă parte, instruirea comună a personalului didactic era programată să aibă loc la finele lunii mai în orașul Szeged, unde urma să se desfășoare o sesiune de instruire, punându-se bazele instruirii ulterioare a profesorilor din școlile implicate în proiect. Obiectivul era ca până la finalizarea proiectului să creăm un ghid care să conducă la îmbunătățirea abilităților de gestionare a vieții în rândul elevilor.

Însă pandemia de coronavirus ne-a schimbat planurile. Am tot sperat că viața va reveni la normal până la începutul lunii mai. Totuși, la începutul lunii aprilie am fost nevoiți să luăm deciziile asupra anulării călătoriei în Italia.

Întrucât călătoriile nu au fost permise, am ținut legătura cu partenerii online și am participat la ședințe lunare prin Skype. Munca la proiect nu se putea opri, astfel am continuat să lucrăm la rezultatele intelectuale. Consultările dintre parteneri s-au făcut online în grupuri mai mari sau mai mici. Deși credem că munca noastră ar fi fost mult mai eficientă, dacă ne-am fi aflat față în față, lucrul online fost un proces incitant și interesant. Ne bucurăm că restricțiile au început să fie treptat ridicate și că proiectul nostru poate fi relansat.

Recent am început să negociem noi date pentru întâlnirile transnaționale dintre parteneri. Potrivit analizei noastre de riscuri, credem că toamna anului 2020 este încă nesigură, astfel ne planificăm călătoriile începând din primăvara anului 2021. Din păcate, școlile vor fi nevoite să refacă selecția elevilor participanți la tabere deoarece unii elevi s-ar putea să învețe la alte instituții de învățământ începând din anul școlar ce urmează, trecând în clase de liceu.

Între timp, de-a lungul verii, vom continua să lucrăm la rezultatele intelectuale. Pornind de la faptul că SUPREM este un proiect care dorește să ofere pregătire pentru elevi, este importantă crearea unor instrumente menite părinților și profesorilor, care să îi ajute să coopereze și să comunice cu copiii/tinerii pentru a le asigura un climat încurajator. Abilitățile de gestionare a vieții se îmbunătățesc odată cu formarea personalității, astfel familia și școala trebuie să conlucreze pentru un proces optim al dezvoltării. Abilitățile de gestionare a vieții sunt descrise drept abilități esențiale pentru a ne putea trăi viața din plin. De regulă, abilitățile de gestionare a vieții sunt legate de gestionarea și experiența unei mai bune calități a vieții. Ne ajută să ne realizăm dorințele și să ne trăim viața la potențial maxim. Orice abilitate care ne este necesară în viață poate fi considerată o abilitate de gestionare a vieții. Atingerea acestor abilități reprezintă obiectivul principal al proiectului SUPREM.